Internet-palvelut ...

Toteutamme erilaisia verkkoratkaisuja sekä suurille että pienille asiakkaille.

Luomme mm. kotisivuja, verkkonäyttelyitä, web-mainoksia, tietokantasovelluksia sekä verkkokauppa- ja intranet/extranet-järjestelmiä yrityksille ja julkisyhteisöille.
Ulkoasusuunnittelun ja teknisten ratkaisujen lisäksi olemme tukena sivustonne sisältörakenteen suunnittelussa ja tarvittaessa autamme myös laadukkaan sisällön tuottamisessa.

Tarjoamme myös ohjelmointiin ja tietokantaratkaisuihin liittyviä palveluita ja autamme järjestelmämuutosten yhteydessä. Tekniset ratkaisumme perustuvat kustannustehokkaisiin avoimen lähdekoodin sovelluksiin.

Tarvittaessa kehitämme asiakkaan jo olemassa olevia verkkoratkaisuja. Huomiomme saavutettavuuden, hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median tuomat lisämahdollisuudet.


Keski-Suomen kirjastojen extranet

Harjula web&dev suunnitteli Keski-Suomen kirjastoille yhteisen extranetin ja dokumenttipankin asiakkaan toivomalle Moodle-alustalle. Vastaamme yli 200 käyttäjää palvelevan järjestelmän ylläpidosta ja palvelinratkaisuista.

Aalto-kirjastot

Valtran juhlasivujen kieliversiot

Valtra julkaisi 60-vuotisen traktorituotantonsa kunniaksi traktoreiden historiaa ja tulevaisuutta esittelevän näyttävän sivuston. Sivusto julkaistiin kahdellatoista eri kielellä. Vastasimme käännöstekstien lisäämisestä valmiiseen sivustokoodiin. Tutustu sivuihin: www.valtra60.com

Nowhere Finland 2012

NowHere Finland

NowHere Finland on Taiteen keskustoimikunnan, maan kaikkien alueellisten taidetoimikuntien ja Suomen käsityön museon järjestämä ympäristöystävällisen muotoilun näyttely. Suunnittelimme näyttelyn www-sivut ja teimme teknisen alustan näyttelyn verkossa toteutetulle hakuprosessille. NowHere Finland toimii yhteistyössä World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen kanssa. www.nowherefinland.fi

Nowhere Finland 2012

Finavian joulukortti

Jouluna 2011 Finavia päätti tukea kehitysyhteistyöjärjestö Planin toimintaa perinteisten joulukorttien lähettämisen sijaan. Toteutimme yhteistössä Tiina Leinon kanssa Finavian yhteistyökumppaneille lähetettävän verkkojoulukortin.

Aalto-kirjastot

Aalto-verkkokirjasto

Keskisuomalaisten kirjastojen yhteinen verkkokirjasto toteutettiin Axiell Arenalla, joka perustuu Liferay-julkaisujärjestelmään. Konsultoimme kirjastoja ulkoasua ja sisältörakennetta koskevissa asioissa.

Puuttuva pala

Ravintoavain Oy

Ravintoavain Oy tarjoaa vähähiilihydraattiseen ruokavalioon liittyviä palveluja. Wordpress-julkaisujärjestelmällä toteutetun sivuston ulkoasun suunnitteli Tiina Leino. Tutustu sivuihin...

Kukako

Kukako-sivut

Suomen Käsityön museon kanssa toteutettu sivusto, jossa tehdään tehtäviä museolammas Päkän opastamana. Tutustu sivuihin...

Puuttuva pala

Puuttuva pala

Työnohjausta ja työyhteisökoulutusta tarjoava Puuttuva pala sai uudet Wordpress-julkaisujärjestelmällä toteutetut sivut. Tutustu sivuihin...

Live Herring

Live Herring 2011

Mediataiteeseen keskittyvän näyttely- ja tapahtumakokonaisuuden sivut. Tutustu sivuihin...

Muotoilusananasto

Muotoilusanasto ja käsiteflash Suomen käsityön museolle

Käsityön museon muotoilusanaston avulla selviää miten määritellään mm. muoti, design, taidekäsityö tai tuunaus. Tutustu sivuihin...

Miekkailuseura

Miekkailuseura Allez

Toteutimme Miekkailuseura Allez Keski-Suomen uuden sivuston Wordpress-julkaisujärjestelmällä. Tutustu sivuihin

Verkkokurssi

Web 2.0 -verkkokurssi keskisuomalaisille kirjastoille

Keskisuomalaisten kirjastojen henkilökunnalle tarkoitetulla verkkokurssilla tutustutaan mm. sosiaalisen webin saloihin. Tutustu sivuihin

Joulusivut julkaistu

Avoimen museon joulusivut

Keskisuomalaisten museoiden yhteisen Avoin museo-hankkeen omat joulusivut. Tutustu sivuihin

Craphica Creativa 2009

Graphica Creativa

Toteutimme Jyväskylän taidemuseon grafiikkatriennaalin sivut taidegraafikko Jyrki Markkasen ulkoasusuunnitelman pohjalta. Tutustu sivuihin

Avoin museo -sivusto

Keski-Suomen museoiden yhteinen museosivusto markkinoi museoiden palveluita ja näyttelyitä sekä kertoo saavutettavuuspalveluista. Mukana mm. viittomakielisiä museoesittelyvideoita ja lomakepohjainen päivitysmahdollisuus asiakkaalle.

Finnica

Olimme mukana suomalaista ja keskisuomalaista kulttuuria esittelevän sivuston toteuttamisessa. Jo 2000-luvun alkupuolella huolellisesti toteutettu laaja kokonaisuus teemasivuja, verkkonäyttelyitä ja interaktiivisia osioita on kestänyt yllättävän hyvin aikaa.

Muita asiakkaitamme